Hoe het allemaal begon…

Geschiedenis Gebr. van der Putten BV

Transport in en rond Noordwijk loopt in 2021 precies een eeuw als een rode draad door het familieleven van de Van der Puttens. Echter, voor de officiële oprichting, middels inschrijving bij de Kamer van Koophandel op 1 november 1921 verdiende Hubertus van der Putten zijn dagelijks brood al in de vervoerssector. Hubertus mag zich daarmee de officieuze grondlegger noemen van een bedrijf waarin intussen de vierde generatie van zijn nazaten nog dagelijks met hart en ziel werkzaam. In wat intussen een onderneming genoemd mag worden die zich nog altijd op het vervoer richt, maar daarnaast ook vele andere aspecten daaromheen tot in de puntjes beheerst.

De oerperiode

Voor de officiële start van de onderneming, die Hein van der Putten in 1921 het levenslicht deed zien, goot Hubertus het vervoerswerk bij zoon Hein met de paplepel in. Hein, geboren op 7 mei 1889 werkte in die periode samen met zijn iets oudere broer Cees Geboren in het buurtschap Ruigenhoek verloren beide broers hun moeder Maria Cornelia van der Putten- van Duijn al vroege leeftijd overleden. Later hertrouwde vader Hubertus met Martha Vink. Gedurende zijn leven had Hubertus de zorg over in totaal 24(!) kinderen, waarvan een flink aantal al op zeer jonge leeftijd kwamen te overlijden.

Vanuit de Ruigenhoek kwam het gezin op het adres Toekomstraat 1 in Noordwijk aan Zee terecht. Van daaruit zette Hubertus van de Putten het transportbedrijf voort. Een bedrijf dat later onder de naam Weduwe van der Putten verder ging. Zoon Hein zette de transporttraditie begin jaren twintig van de vorige eeuw voor eigen rekening voort. Rond zijn verloving met Adriana de Ridder. Na hun huwelijk vestigde het jonge bruidspaar zich aan de Jan Kroonsweg, dat zich eveneens in Noordwijk aan Zee bevond. Daar werden drie dochters, te weten Maria, Agatha en Martha geboren.
Zakelijk gezien trad broer Cees in die periode in dienst bij Hein van der Putten. Dat bleek een verbintenis voor het leven te zijn. Dat betekende tevens dat het bedrijf werd voortgezet onder de naam Gebr. Van der Putten. Niet veel later kwam Piet van der Voet daar ook nog eens bij. En ook voor hem gold dat het een verbintenis van lange duur werd. De komst van ‘Piet Voet’, zoals hij steevast genoemd werd, duidde op verdere groei van de nog jonge onderneming. Dat laatste was voor dorpsgenoot Beuk, directeur van de latere Koninklijke Beuk die eveneens in de transportwereld actief was, aanleiding om Hein van der Putten te adviseren om zich te laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel in te schrijven. In de registers is de exacte datum waarop dat gebeurde niet meer te achterhalen. Sinds jaren wordt 1 november 1921 echter als inschrijvingsdatum aangeduid. Reden ook om het officiële eeuwfeest dit jaar op 1 november te vieren.

Hein van der Putten met z'n oudste dochter Marie op een werkpaard. J. Kroonsweg rond 1922
Hein van der Putten met z’n oudste dochter Marie op een werkpaard. J. Kroonsweg rond 1922

Naar de Julianastraat
In Noordwijk aan Zee werd in 1929 door het bekende aannemersbedrijf Krau gebouwd aan de -nieuwe- Julianastraat. Destijds beter bekend als de Julianaweg. Krau verwierf daar een stuk grond om er huizen te gaan bouwen. Hein van der Putten heeft in die tijd voor deze aannemer veel werk verricht. Geld was daar niet mee gemoeid. De ondernemende Van der Putten liet zich in natura en naar wens uitbetalen. Behalve een woning verrezen er voor het bedrijf ook een aantal garages. De keuze voor de Julianastraat 50 bleek al snel een gouden greep. Decennialang stond er niet alleen het ouderlijk huis maar vormde dit adres ook het hart en de uitvalsbasis van het bedrijf. Op dat adres werd ook zoon Jan Hubertus op 3 april 1932 geboren. En zoals in de lijn der verwachtingen lag, zet Jan van der Putten de transportonderneming jaren later met veel succes voort.

Julianastraat voor de oorlog, toen nog julianaweg.
Julianastraat voor de oorlog, toen nog julianaweg.

Belangrijke factor

Na een aantal jaar als eenmanszaak te hebben gefungeerd trad broer Cees als vennoot toe en werd het bedrijf voortgezet onder de naam Gebr. van der Putten.

Vanuit de Julianastraat heeft het bedrijf naam gemaakt in Noordwijk en de omliggende dorpen. Ook werden er talloze ritten uitgevoerd in

de Noordwijkse duinen, zoals de ‘dennen’, een duin- en bosrijkgebied ten noorden van Noordwijk aan Zee. Zo kon het gebeuren dat Hein van der Putten op een morgen met paard en wagen over de Duinweg richting Duindamseslag. reed. Destijds een onverharde en afgelegen weg vergezeld van zijn trouwe hond Pollie, die zoals gebruikelijk altijd met hem meeging. Samen zittend op de bok van de brik en onderweg naar de ‘dennen’ belandde één van de wielen in een diep gat waardoor Hein van de brik viel. Met bewusteloosheid tot gevolg. Gelukkig is Pollie na het ongeval uit zichzelf naar huis gerend. De waarschuwing kwam aan, waarna de ‘patiënt’ kon worden opgespoord.

Jan met zijn zus Agatha op "de Dam" Julianastraat
Jan met zijn zus Agatha op “de Dam” Julianastraat

Tijdens het herstel van vader Hein werd zoon Jan van school gehaald om mee te helpen in het bedrijf. Er moest immers brood op de plank komen en blijven. Een voorbeeld van de manier waarop het bedrijf altijd een grote rol binnen de familie speelde.
Intussen werd er in de goede jaren altijd geïnvesteerd in het bedrijf. En als er te weinig werk aan de winkel was dan werden er schelpen gebaggerd op het Noordwijkse strand. Een bezigheid die al eeuwenlang door veel Noordwijkers voor de productie van schepkalk , werd uitgevoerd. In de verdere groei van de onderneming speelde de al eerder genoemde Piet ‘Voet’ een belangrijke rol.

Piet Voet met zijn rode trots!
Piet Voet met zijn rode trots!

Piet, die zijn gehele werkzame leven Gebr. van der Putten heeft gewerkt was dan ook een belangrijke factor binnen het bedrijf. Met name in de begintijd was Noordwijk aan Zee een voornamelijk protestants-christelijk dorp en was het daarmee voor een onderneming met Rooms-katholieke roots vaak lastig om aan voldoende opdrachten te komen. Om die reden werd ‘Voet’ ingezet om langs de lokale bedrijven te gaan om werk binnen te halen. Als betrokken en aimabel persoon lukte hem dat uitstekend. Dat werk lag voor een groot deel in het vervoeren van manden met bollen naar en van de veilingen Hobaho en HBG in Lisse.

Tweede Wereldoorlog
Ook voor Gebr. van der Putten betekenden de jaren 1940-1945 een moeilijke periode. Paarden, onmisbaar bij het uit te voeren werk, werden talloze malen gevorderd door de Duitsers. Daarnaast raakte de firma betrokken in 1943 bij een bijzonder dramatische gebeurtenis. Dat betrof de in Noordwijk woonachtige (Joodse) familie Mendels. Het trieste verhaal over dit gezin valt terug te lezen op De tragedie betreffende het gezin is terug te lezen. Hein van der Putten vertrouwt het niet en waarschuwt de familie om niet te gaan. Tevergeefs, de familie Mendels kiest er voor om gehoor te geven aan die opdracht. Piet ‘Voet’ is de chauffeur die het gezin in januari 1943 naar de hoofdstad vervoert. Hij keert nog diezelfde dag huilend als een kind terug in Noordwijk. De aan mevrouw Leentje Mendels aangeboden baan in een Amsterdams ziekenhuis blijkt slechts een list te zijn. De familie Van der Putten is enorm aangedaan. Dat gold zeker voor de zussen Van der Putten die voor vertrek uit Noordwijk nog even snel een verpleegsterskostuum voor Leentje Mendels hebben vervaardigd. Uiteindelijk volgt deportatie naar Wersterbork, waarna uiteindelijk Auschwitz het eindpunt is voor het gezin Mendels. Met fatale gevolgen voor alle gezinsleden. Leentje en haar dochter Mirjam overlijden daar op 10 september 1943 direct na aankomst. De heer Jacob Mendels overlijdt daar op 31 maart 1944. Een geschiedenis die een zwarte bladzijde zal blijven in het bestaan van het bedrijf.

 

Jan van der Putten senior
Na de oorlog neemt zoon Jan van der Putten langzaam maar zeker de werkzaamheden en daarmee ook het bedrijf van zijn vader Hein en oom Cees over. Het bedrijf heeft in de wederopbouwperiode de wind in de zeilen. Dat laatste zet begin jaren zestig van de vorige eeuw door. Samen met zijn vrouw Agatha Maria Johanna (Aat)van der Putten – Vlasveld (Aat) runt Jan het bedrijf. Het is de begin periode van de containerauto’s. Jan schaft zijn eerste containerauto, een Volvo, inclusief tien afvalcontainers aan. Er volgen er later meer. De afvalcontainers worden geel gespoten en voorzien van zwarte blokken. Het zijn ook anno 2021 de zeer herkenbare Puttenbakken. De slogan ‘Het gemak van een Puttenbak’ is inmiddels een wijd verspreide uitdrukking in de gehele regio. Daarmee richtte het werk zich gaandeweg richting grondverzet, sloopwerken met daarnaast het vervoer van bloembollen. Ook worden er vanaf die periode afvalcontainers verhuurd. Ook binnen het gezin Van der Putten gaat het voor de wind. In 1959 wordt de tweeling Hein en Wim van der Putten geboren. Zij groeien met hun twee jongere zussen letterlijk en figuurlijk op in het bedrijf dat dan nog altijd in de Julianastraat is gevestigd. In 1967 volgt een nieuwe loot binnen de onderneming.

Strandreiniging Noordwijk
Een nieuwe loot die nu nog altijd een belangrijk onderdeel van het bedrijf is wordt in 1975 aan het bedrijf toegevoegd als de diensten die Piet Waasdorp, in Noordwijk beter bekend als de Kater, worden overgenomen. ‘De Kater’ reinigde in die tijd voor de gemeente Noordwijk het strand aan de Langevelderslag. Gebroeders van der Putten heeft die diensten destijds overgenomen met een tractor. Op zestienjarige leeftijd begonnen Hein en Wim dagelijks in gedurende de zomermaanden het strand schoon te maken. Het afval dat zij bijeen haalden werd destijds nog gewoon op het ‘vrije’ strand verbrand. Tegenwoordig is dat niet meer voorstelbaar. te stellen. Het werk dat in die jaren met een tractor werd gedaan vergt nu op een warme zomerse dag een ploeg van tien personen de met groot materieel voor dag en dauw uitrukken om er voor te zorgen dat het Noordwijkse strand er bij de komst van de eerste strandgangers weer tiptop bijligt. Werkzaamheden die gedurende de zomermaanden zeven dagen per week worden uitgevoerd met een leger aan werknemers en – uiterst moderne- machines Mede door die werkzaamheden, wordt aan de gemeente Noordwijk jaarlijks de Blauwe Vlag uitgereikt en daarmee beschikte de badplaats in 2017 over het predicaat ‘Schoonste Drukste strand van Nederland’.

Hein van der Putten op strand met de tractor
Hein van der Putten op strand met de tractor.

Naar de Achterweg
Het midden in een woonwijk gevestigde bedrijf groeide aan de Julianastraat langzaam maar zeker uit haar voegen. De groei van de onderneming mede ingegeven door de vlucht die het groeien van de afvalberg nam in combinatie met het groeiende bewustzijn rond ons milieu zorgde ervoor dat deze locatie ongeschikt werd. Om die reden volgde in 1988 de definitieve verhuizing naar de Achterweg 11A in Noordwijk. Dat terrein was al in 1980 aan het bedrijf toegewezen en daardoor al bijna een decennium lang in gebruik. Voornamelijk voor containeropslag en het scheiden van afval. Met het in gebruik nemen van de fonkelnieuwe weegbrug brak in 1988 een nieuwe episode aan.
Ruim buiten de bebouwde kom gelegen was daarmee een perfecte locatie gevonden om verder door te groeien en om aan de wettelijke milieu eisen rond het vervoer, storten, scheiden en recyclen van afval te voldoen. Dat betekende ook dat er vanaf 1988 met de regelmaat van de klok nieuwe opstallen in gebruik werden genomen en tal van verbeteringen en uitbreidingen plaatsvonden om aan de eisen van de tijd te voldoen. Dat alles op een terrein dat een oppervlakte van 6.10 hectare telt, valt dat tot op heden uitstekend te realiseren. Daarvan is 3.15 hectares bedrijfsmatig in gebruik. De overige ruimte is momenteel vooral nog in gebruik als weide.
Meegaan met de tijd dus. De welbekende Puttenbak staat intussen voor veel meer. Mede omdat wet- en regelgeving op met name milieugebied de

Het wagenpark op de achterweg
Het wagenpark op de achterweg

afgelopen decennia een enorme vlucht heeft genomen. Een ontwikkeling waarbij ook Van der Putten BV niet kon achterblijven. Daarbij blijft het bedrijf vooral een lokaalbedrijf dat zich erg betrokken voelt bij de Noordwijkse gemeenschap. Veel verenigingen en burgerinitiatieven ondervinden dat via sponsoring. Clubs als de Noordwijkse IJsclub NIJC, voetbalvereniging SJC, diverse kerkgemeenschappen en nog een aantal kleinere verenigingen dienen daarbij als voorbeeld.
Dat Jan van der Putten senior, zijn taken in die periode langzaam maar zeker overdroeg aan zijn beide zoons Hein en Wim zorgde voor een geleidelijke ‘overgang van de’ macht. Pijlers als kennis en ervaring gingen geruisloos over op de volgende generatie, waarbij de betrokkenheid en inbreng van vader Jan op de achtergrond van groot belang bleef voor de onderneming. Tot aan zijn overlijden was jan senior tijdens de ochtend pauze een graag geziene gast op het bedrijf om de (werk)week op vrijdagmiddag af te komen sluiten als de gebruikelijke vrijdagmiddagborrel op het programma stond. De bakermat van de onderneming aan de Julianastraat is nog altijd in bezit van de familie.

‘Ome’ Cees voeren van de varkens op de dam, Julianastraat 50

Hein van der Putten mag zich nog altijd eigenaar van het perceel noemen. Het woon- en ook ouderlijk huis is aangekocht door diens dochter Tamara Herbert- Van der Putten. De herinnering aan de locatie waarin Gebr. Van der Putten voor een groot deel haar oorsprong vindt wordt daardoor levendig gehouden.

AMP rolcontainers

Ondernemen betekent naast concurreren ook samenwerken. Van der Putten bracht dat al ruim veertig jaar geleden in de praktijk. AMP Rolcontainers is destijds op initiatief van Jan van der Putten door drie regionale afvalverwerkingsbedrijven opgericht. Naast Gebr. van der Putten namen Astra Containers uit Katwijk, Meeuwenoord Vervoer uit Noordwijkerhout deel aan deze samenwerking. AMP richt zich sinds de oprichting op het verhuren en legen van rolcontainers. Daarbij ligt de nadruk op bedrijven in de regio Duin- en Bollenstreek.

Kraakpersauto van AMP Rolcontainers
Kraakpersauto van AMP Rolcontainers

Hoewel Astra containers later is overgenomen door Van Gansewinkel en daarna door Renewi is de naam AMP Rolcontainers ongewijzigd gebleven. Begonnen met één kraakpersauto is AMP Rolcontainers is de onderneming uitgegroeid tot een bedrijf met drie kraakpersauto’s en eigen pand in Noordwijkerhout.

 

Snel en flexibel.

Afvalcontainers snel gebracht

Bedenk je op 01:00 uur 's-nachts dat je nog om 08:00 uur een afvalcontainer wilt hebben, bestel 'm maar. Negen van de tien keer staat hij op tijd voor je deur.

Afvalcontainers snel opgehaald

Jij wilt niet dat een afval container onnodig lang blijft staan. Bel ons en voor je het door hebt is hij al weer opgehaald; probeer dat eens bij onze concurrenten.

We doen niet moeilijk

Er geldt een maximum aan gewicht voor je afval. Overal krijg je meteen de afrekening gepresenteerd. Maak jij het niet te gek, maken wij ons niet druk.

Experts die je verder helpen

Heb je een vraag die onze werkzaamheden raakt, pak de telefoon en stel je vraag. Onze experts scheppen duidelijkheid on demand.

Vroeg en laat beschikbaar

Heb je onze hulp nodig, buiten de grenzen van de werkdag? Maak het bespreekbaar, dan maken we het - als het maar even kan - mogelijk.

Bijzonder verzoek?

Laat het ons weten

We zijn blij met elke klant. Blijkbaar is dat gevoel wederzijds. Gemiddeld beoordelen ze ons met een

  • Gemeente Noordwijk